Nghi Thức Kinh Nhật Tụng Có Từ Đâu? Không Đọc Chú Khi Tụng Kinh Có Được Không?

VẤN: Mỗi lần tụng kinh, con đều phải đọc được rất nhiều câu thần chú trong kinh nhật tụng hàng ngày. Một số chú con biết nhưng rất nhiều câu kinh chú con không hiểu ý nghĩa là gì. Nghi thức tụng niệm này là do ai soạn ra và có phải do Đức Phật thuyết giảng hay không?