Chia Sẻ Kinh Nghiệm Công Tác Từ Thiện Xã Hội Trong Thời Đại Mới

Chúng tôi thiết nghĩ việc kết hợp công tác TTXH với Hoằng pháp là việc làm cần thiết và hoàn toàn có khả năng thực hiện được mà chúng tôi tạm gọi là “Bước song hành giữa Từ thiện và Hoằng pháp”.