Kinh Khéo Thuyết

Hãy nói lời khả ái, Nói lời khiến hoan hỷ, Không mang theo ác hại, Khiến người khác ưa thích.