Đức Dalai Latma Không Muốn Tái Sinh

Ở tuổi 79, Đức Dalai latma cho biết Ngài hy vọng sẽ tái sinh trở lại thế giới sau khi chết để tiếp tục công việc phụng sự nhân loại. "Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng tôi sẽ trở lại thế giới như một chúng sinh đầy khổ đau bình thường. Ý tôi là không phải cùng một cơ thể nhưng cùng tinh thần và tâm hồn."