Chiếc Cầu Kết Nối Giữa Khoa Học Phương Tây Và Tâm Linh Phật Giáo Phương Đông

“Có quá nhiều tài liệu phong phú về điều mà tôi gọi thế giới nội tâm. Khoa học hiện đại được phát triển cao trong các vấn đề liên quan đến thế giới vật chất. Hai điều này không thể tách ra riêng biệt hoàn toàn. Nói chung, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài là hoàn toàn.”