Quán Quân Thế Giới Môn Trượt Tuyết Lipscomb– Phật Giáo Sẽ Giúp Tôi Chiến Thắng Tại Thế Vận Hội Mùa Đông Sochi

khó khăn 10/02/2014 09:12 0 bình luận

“Trong tất cả những gì tôi đã đọc và hiểu về việc áp dụng những ý tưởng cơ bản của Đức Phật trong việc chơi thể thao, tôi đã tìm ra rất nhiều sự tương đồng với môn trượt tuyết." “Các cách để đương đầu với sợ hãi, cách để đương đầu với những thử thách thể chất và an trú trong hiện tại, Tôi nhớ đã được nói như vậy bởi[...]