Hãy Quay Về Nương Tựa Chính Mình - Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

khí quản 16/11/2013 09:49 0 bình luận

Danh y Tuệ Tĩnh, thế kỷ XIV ở nước ta đã đúc kết một lời khuyên: “Bế tinh - Dưỡng khí - Tồn thần/ Thanh tâm - Quả dục - Thủ chân - Luyện hình”. Thử nhìn lại đời sống hiện nay ta thấy: tinh không bế, khí không dưỡng, thần không tồn, tâm náo loạn..., bảo sao các hiện tượng tâm thần, tự tử, béo phì, tiểu đường, huyết[...]