Anh Quốc: Hoàng Tử Bé Có Thể Trở Thành Phật Tử Nếu Cậu Muốn

Tổng giám mục của thánh đường Canterbury cho biết Ngài không phản đối nếu hoàng tử bé George muốn chuyển sang Phật giáo