Chùm Ảnh: Quan Âm Tu Viện Trong Ngày Đại Lễ Phật Đản Mùng 8/4

Theo HT Thích Giác Quang, đại lễ Phật Đản cũng như nghi thức tắm Phật được tổ chức tại bổn tự vào ngày mùng 8/4 là đúng theo truyền thống xưa Đức Phật ra đời vào ngày này. Vào ngày 15/4, Quan Âm Tu Viện cũng tổ chức lễ Phật Đản và lễ tắm Phật lần thứ hai đúng theo tinh thần của quốc tế và cũng là dịp để giúp quý Phật[...]