Câu Chuyện Phật Giáo Số 15: Người Dốt Hay Cãi

Chẳng biết nhân duyên gì gần một tháng nay Ngọc Hằng phải vô tình đọc quá nhiều thông tin không được tốt, phần nhiều đa phần là các bạn kể cả Phật tử tại gia và xuất gia tranh luận, chống phá, công kích giữa các pháp môn và bắt đầu đâm ra công kích chính cá nhân của bạn mình. Đã có một thời Ngọc Hằng thường xuyên bị[...]