Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Quan Điểm Phật Giáo

Khi bất cứ một trong những tình trạng này thiếu đi (giống như khi kế hoạch gia đình đang được thực hiện) không có một sự thụ thai xảy ra, do đó không có một cuộc sống hình thành, nhưng sau khi thụ thai, phá thai thì không được chấp nhận trong Phật giáo bởi vì nó có nghĩa là lấy đi một mạng sống của con người mà nó đã[...]