Hương Vu Lan Viễn Xứ

Hộp hoa hồng Vu Lan ngày xưa con vẫn để dành để đếm bao nhiêu năm con được diễm phước đến chùa. Mong ước đơn sơ một ngày nào đó con thật sự được dự lễ Vu Lan cùng đại chúng nơi tu viện với thầy tổ, được thầy trao cho con một hoa hồng đỏ gắn lên ngực áo để hạnh phúc tự hào mình vẫn còn may mắn biết bao khi có cha, có mẹ[...]