Quan Âm Tu Viện Giai Thoại Về Sự Linh Hiển Đầy Nhiệm Màu Của Tháp Địa Tạng Đen

Thời gian trôi đi, cho đến ngày hòa bình, 30.04.1975, rồi từ việc tự hốt cốt thân nhân, hoặc do giải tỏa mà hốt cốt đưa vào thờ trong các Chùa. Rồi đến việc giải tỏa nghĩa trang Đô Thành (nghĩa trang Chí Hòa, còn gọi là nghĩa trang Quận 10), trong những năm 1984, 1985, 1986 huyền thọai về việc linh thiêng của “Ông Địa[...]