Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới Lần Thứ 7 Ở Sri Lanka

Colombo – Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo lần thứ bảy sẽ diễn ra vào hôm thứ năm tại Sri Lanka với hơn 1000 thành viên từ 47 quốc gia cùng hội tụ về với chủ đề “Phật giáo vì hòa bình thế giới.”