Cõi Tịnh Độ Có Tuân Theo Quy Tắc Thành Trụ Hoại Không Và Sinh Diệt Không?

hỏi đáp 26/05/2015 01:38 0 bình luận

Vấn: Cõi Tịnh Độ có tuân theo quy tắc Thành-Trụ-Hoại Không, có sanh ắt có diệt như cõi Ta Bà hay không? Theo hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà những ai sinh về được cõi Tịnh Độ sẽ không còn sanh tử luân hồi, không còn tham sân si thì tại sao cõi Tịnh Độ lại vẫn nhập diệt theo lẽ luân hồi vô thường? Nếu là có thì con người[...]