Hóa Vàng Dịp Lễ Vu Lan: “Mua Tiền Giả Để Đốt Thì Thật Lãng Phí Và Vô Nghĩa!”

“Nhà Phật không dạy mọi người việc đốt vàng mã để cúng những người đã mất. Đây là điều mê tín và rất lãng phí. Tuy nhiên, điều khó là quan niệm đốt vàng mã đã đi sâu vào tiềm thức trong dân chúng từ rất lâu, nên chỉ có thể từng bước giảm dần để đi tới dừng hẳn”.