Hoa Trời Đơm Nhụy Ngày Sinh

hoa trời 15/11/2017 09:35 0 bình luận

Cuộc đời đâu mãi thiên thu Kiếp người qua vội oán thù làm chi Cùng nương theo bóng từ bi Làm lành tích thiện sân si xa rời