Truyền Đăng Tục Diệm – Tâm Sự Cùng Sư

Đêm khuya ngồi đọc sách Sư Là bao kỷ niệm tâm tư trở về Tuổi già gánh nặng nhiêu khê Ngập tràn công việc bộn bề tơ mang