Thiền Sư Duy Tắc Trả Lời Hành Giả Tịnh Độ

hòa sơn 25/04/2018 09:25 0 bình luận

Sư đáp : Khổ thay ! Sao ông lại nói những lời ngu si lầm lẫn đến thế ! Tỳ sương, rượu độc là chất độc trong các thứ độc, nay những lời ông nói càng độc hơn các chất độc ấy nữa, không những làm mình lầm lạc mà còn làm cho thiên hạ cũng mê lầm.