Ký tự được đánh dấu: hồ thu tĩnh lặng

  • Hãy Lắng Nghe

    Lắng nghe là hạnh tu của Đức Bồ Tát Quan Âm, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Bồ Tát trình bày về sở chứng của mình "nhĩ căn viên thông". Nhờ có "Nhĩ Căn Viên Thông" mà Đức Bồ Tát nghe được các thứ tiếng của chúng sanh vạn loại, biết đâu là khổ, đâu là vui, đâu là mê lầm, đâu là an lạc. Nên Ngài có Đức hiệu là "Quán Thế[...]

     
  • Em Bé Và Đôi Mắt

    Đôi mắt em long lanh giọt sương Em muốn nói ngàn lời muốn nói Bởi chính em hạt giống tương lai Cần có em, em cần mọi người.

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com