Tại Sao Có Quá Nhiều Hình Ảnh Và Tập Tục Phản Cảm Tại Các Đền Chùa?

hình ảnh 01/04/2014 08:53 0 bình luận

VẤN:Từ đầu năm đến giờ, con liên tục đọc được rất nhiều tin tức người ta đến chùa, đến đình cầu sao, giải nạn, đi khai ấn đền Trần, chen nhau đi chùa Hương vô cùng phản cảm với nhà Phật. Mọi người đều tin rằng phải làm như vậy thì mới làm ăn phát đạt, mới được thánh gia hộ, giữ được lộc trời.