Ký tự được đánh dấu: hiến xác

 • Có Phải Hiến Xác Khi Đang Còn Sống Là Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Không?

  hiến xác 06/08/2016 08:15 0 bình luận

  VẤN: Con có một người bạn đồng tu đang muốn hiến xác của bạn để cứu người. Bạn ấy thấy quá nhiều người bệnh phải chết vì việc thiếu nội tạng. Do đó bạn ấy muốn hiến hết tất cả nội tạng của bạn có để giúp người và chết bạn cũng yên lòng. Bạn bảo đó mới chính là thực hành Bồ Tát Đạo, xưa kia Đức Phật và các vị Phật còn[...]

   
 • Có Nên Hiến Xác Và Nội Tạng Khi Mất Đi Không?

  hiến xác 22/02/2014 10:09 0 bình luận

  VẤN: Con là một sinh viên y khoa và ngày ngày thường học các môn giải phẫu trên xác những người đã mất hiến cho y khoa. Con rất tri ân những người đã hiến xác cho khoa học giúp cho cho chúng con được học hỏi và hiểu rõ hơn về các bệnh lý , cơ thể con người. Về cá nhân, con cũng đã tình nguyện khi mất đi sẽ hiến xác cho[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com