Đức Dalai Latma: Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo Đều Cùng Hướng Đến Hạnh Phúc Con Người

Mexico City, Mexico - Hôm thứ bảy, Đức Dalai Latma đã trò chuyện với người Mexico rằng Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo đều có cùng mục đích theo đuổi là vì hạnh phúc của con người. Cả hai tôn giáo đều cùng thúc đẩy "tình yêu, lòng từ bi và tính kỷ luật" giúp đưa đến hạnh phúc. Ngài đã nói như vậy trước 3,000 người dân[...]