Hai Năm Vắng Thầy – Hòa Thượng Thích Vạn Hùng

hải nam 07/01/2022 11:22 0 bình luận

VẠN tâm đại hạnh thầy tôi HÙNG ân tri nguyện không vơi lời vàng NGỌC trân mãi nhớ không tàn HẰNG âm vang vọng sớm sang gặp thầy.