Giao Cảm

Giao cảm 26/02/2013 08:05 0 bình luận

Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương Tâm linh một thoáng bừng giao cảm Lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn