Có Nên Từ Bỏ Vợ Con, Gia Đình Hạnh Phúc Để Xuất Gia Không?

VẤN: Ngày trước khi chưa lập gia đình, con luôn mong sẽ được xuất gia. Nhưng không biết duyên nghiệp thế nào con gặp vợ con hiện tại, thương nhau rồi lấy nhau nên việc tu hành bê trễ và ý niệm xuất gia dần dần biến mất.