Viếng Chùa Vạn Phật Và 10 Điều Nên Làm Đón Mừng Năm Mới Ở Hồng Kông

Tên là chùa vạn Phật nhưng có đến gần 13 ngàn hóa thân Phật được trưng bày ở ngôi chùa vĩ đại này. Với rất nhiều hình ảnh Phật các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, gần 13,000 biểu tượng Phật được trang hoàng khắp chùa.