Nepal: Hàng Chục Ngàn Phật Tử Tham Dự Lễ Hỏa Táng Của Đức Pháp Vương Shamar Rinpoche

"Những đệ tử của Ngài đến từ khắp mọi nơi trên thế giới sẽ cùng đến để cầu nguyện và cầu chúc cho sự tái sanh của Đức Pháp Vương Shamarpa nhanh chóng. Theo truyền thống của Phật Giáo, sẽ được tìm thấy và công nhận với Đức Pháp Vương Thaye Dorje thứ 17."