Đức Dalai Latma Kêu Gọi Các Nhà Sư Ghi Nhớ Niềm Tin Phật Giáo Và Tôn Trọng Hòa Bình Ở Miến Điện

Đây không phải là lần đầu tiên mà Đức Dalai Latma lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhắm vào người Hồi Giáo. Vào tháng năm, Ngài cho khán giả ở trường đại học Maryland biết rằng "giết người nhân danh tôn giáo là không thể tưởng tượng được" sau khi Ngài thuyết giảng về hòa bình. Ngài nói "tôi cầu nguyện cho các nhà sư[...]