Tâm Hồn Cao Thượng - Đứa Con Người Thợ Rèn

Tác giả: Edmond De Amicis Hà Mai Anh dịch