Dậy Đi Chú Tiểu - HT Thích Nhất Hạnh

Tiếng chuông thức tỉnh nguồn mê Gọi hồn tử sĩ nặng thề trong sương Trời hôm nay nhạt sắc hương Còn chờ ở chú mở đường bình minh