Các Sư Cô Dạy Võ Tự Vệ Trên Dãy Himalaya

đạp xe 01/10/2017 07:40 0 bình luận

Sư cô Lhamo: Vâng, rất nhiều. Ở Ladakh, các quan chức đã hứa với chúng tôi rằng, bởi vì chúng tôi đạp xe đạp quá nhiều, họ cũng sẽ bắt đầu như vậy. Một lần mỗi tuần, họ hứa sẽ đạp xe hay đi bộ và họ đã làm điều đó trong hai tháng vừa qua. Thêm vào đó, ở Ladakh, có một cuộc chạy đua và các cô gái đã thắng. Họ ngay cả[...]