"Đạo Phật Nguyên Chất Và Đạo Phật Pháp Môn" Có Phải Là Pháp Phật Không?

VẤN: Gần đây, con được nghe một băng đĩa giảng pháp của một vị thầy khá trẻ và có danh tiếng với nội dung bàn luận “Đạo Phật Nguyên Chất Và Đạo Phật Pháp Môn” . Vị thầy ấy giảng rằng gần như những tông phái Phật giáo, nào thiền, tịnh, mật đều là do các vị tổ sư truyền dạy trở lại, đa phần xuất phát từ Trung Hoa và thế[...]