Video: Phật Hoàng Trần Nhân Tông Và Đạo Phật Nhân Bản Việt Nam

Chùa Xưa Lặng Lẽ Khói Thu Mờ Chiều Quạnh Thuyền Câu Chuông Vẳng Đưa Núi Lặng Nước Quang Âu Trắng Lượn Tạnh Mây Im Gió, Đỏ Cây Thưa