Tưởng Niệm Lần Thứ 60 Đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang, Sáng Tổ Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam Vắng Bóng (1954-2014)

Đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang tên thật là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn, sanh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (1923), tại làng Phú Hậu, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thuộc miền tây Nam bộ. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu qua đời vào năm 1968, thọ 75 tuổi và Thân mẫu là cụ bà Phạm[...]