Chùm Ảnh: Rưng Rưng Xúc Động Trong Lễ Cúng Tiên Thường Nhân Đêm Thứ Hai Lễ Húy Kỵ Đức Tôn Sư Tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

Xúc động và thiêng liêng nhất trong đêm thứ hai của đại lễ húy kỵ là lễ cúng tiên thường, lễ cúng tiến sư, hương, hoa, trà quả do ban kinh sư của tông phong phụ trách. Đây như một lễ nhạc “lục cúng hoa đăng” vô cùng trang nghiêm ý nghĩa với từng hình ảnh, cử chỉ, lời kinh đầy thành tâm xúc động bày tỏ tấm lòng hiếu đạo[...]