Trường Đại Học Tuva Của Nga Trao Bằng Giáo Sư Danh Dự Cho Đức Dalai Latma

Dharamshala, Ấn Độ - Sau ba ngày tổ chức giảng dạy ở Dharamshala, Ấn Độ, hôm nay, ngày 21/12, viện giáo dục Liên Bang Nga, trường đại học Tuva đã trao tặng bằng Tiến Sĩ danh dự cho Đức Dalai Latma thứ 14 để ghi nhận sự đóng góp to lớn của Ngài về tự do, nhân quyền và hòa đồng tôn giáo cũng như bảo vệ môi trường.