Cựu Tổng Thống Obama Hội Đàm Với Đức Dalai Latma Về Hòa Bình Thế Giới Ở Ấn Độ

“Rất tốt” Đức Dalai Latma nói về cuộc gặp mặt, theo báo cáo của cơ quan trung ương tây tạng CTA, cơ quan chính của chính quyền Tây Tạng lưu vong. “Tôi nghĩ rằng chúng ta thật sự là hai người bạn cũ đáng tin cậy. Tôi đã nhắc cho ông ấy rằng đã đến lúc cả hai chúng ta phải phát huy ý thức thống nhất của bảy tỷ người.[...]