Câu Chuyện Phật Giáo Số 10: Ngồi Thiền Cùng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Điều đặc biệt, ít ai biết được rằng Đại Tướng còn là một "thiền sinh" chuyên tu và rất am hiểu về Phật giáo. Trong niềm tiếc thương của tất cả những con người Việt Nam và thế giới với sự ra đi của Ngài, xin được giới thiệu đến các bài bài viết "Ngồi Thiền Cùng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp" Nguyện cầu chư Phật mười phương[...]