Ai Nói Bảo Vệ Bản Sắc Là Cực Đoan Thì Chưa Hiểu Vấn Đề

Cực Đoan 17/09/2014 10:03 0 bình luận

“Tiến hành di dời và không bài trí sư tử đá và các hiện vật, đồ thờ cúng không phù hợp với mỹ thuật phật giáo truyền thống của Việt Nam là nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như văn hóa truyền thống Phật giáo Việt Nam”, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam[...]