Trung Hoa Xây Dựng Công Viên Văn Hóa Phật Giáo 1 tỷ USD

Một quận rất lâu đời của Trung Hoa, nơ có ngôi chùa làm bằng gỗ cổ xưa nhất thế giới dự định sẽ đầu tư 1 tỷ USD đẻ biến nố thành một trung tâm văn hóa Phật Giáo nổi tiếng.