Đức Phật Dạy Cho Chúng Ta Trở Thành Những Công Dân Tốt Của Toàn Cầu

công dân 12/05/2018 08:55 0 bình luận

Được công nhận bởi hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, ngày đại lễ Vesak được ghi nhận với sự đóng góp của Phật giáo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Phật giáo, do Đức Phật sáng lập là một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. Theo Liên Hiệp quốc, Phật giáo đã đi qua “hơn hai thiên niên kỷ rưỡi và tiếp tục là tôn giáo[...]