Video: Con Quy Y Tam Bảo - Ca Sĩ Trung Hậu

Ngày ngày con tâm niệm Theo bước chân kinh hành Lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật.