Quan Âm Tu Viện Đồng Nai Trước Ngày Đại Lễ Húy Kỵ Lần Thứ 26 Của Đức Tôn Sư

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa đại lễ Húy Kỵ lần thứ 26 của Đức Tôn Sư Thượng Thiện Hạ Phước, dòng Lâm Tế thứ 41. sẽ diễn ra long trọng tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai. Cũng như mọi năm, giỗ tổ năm nay sẽ diễn ra vào ngày các ngày 27, 28, 29 tháng 7 và 01 tháng 8 (nhằm ngày 22 đến 26/8/2014).