Chùm Ảnh: Hành Trình Phật Sự Hoằng Pháp Của Quý Thầy Ở Quan Âm Tu Viện Biên Hòa Tại Nha Trang

Nhận lời mời của ban tổ chức từ 5 đạo tràng tu tập tại Nha Trang, ngày 31/7 và 1/8/2017, nhằm ngày mùng 9 và mùng 10 tháng sáu, ban hoằng pháp tại Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai đã đến Nha Trang và Diên Khánh để gieo duyên làm Phật sự thuyết giảng