Chùa Thành An Núi Sập

Thành An Tự dù nay đây tân tạo, Nhưng tiêu sơ cổ kính trên đỉnh cao, Tiếng Thầy Tăng lanh lảnh hát tiêu dao, Bên chánh điện ê a bài kinh sám