Chùm Ảnh: Chiêm Bái Chùa Tây Lai Phật Quang Sơn Ở Nam California

Tháng ba vừa qua, Ngọc Hằng có dịp đến Nam California và có viếng thăm một số ngôi chùa nổi tiếng ở đây. Đặc biệt, Ngọc Hằng cũng có đủ phước duyên được viếng thăm chùa Tây Lai Phật Quang Sơn, một trong những ngôi chùa thuộc hệ thống đạo tràng Phật Quang Sơn quốc tế do Hòa Thượng Tinh Vân của Đài Loan lãnh đạo.