Đôi Nét Về Chùa Từ Hiếu - Nơi Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Xuất Gia Và Viên Tịch

Ẩn mình giữa một đồi thông yên bình tại phường Thuỷ Xuân. Chùa Từ Hiếu nhuốm màu hoang ở huyền bí giữa đạo và đời, cùng với những câu chuyện đạo hiếu, nên ngày càng nổi tiếng và thú hút đông đảo khách du lịch.