Thái Lan: Có Nên Xử Lý Tội Hình Sự Với Những Người Xúc Phạm Hình Ảnh Đức Phật?

Và với những ai quen thuộc với Thái Lan đều biết, việc thương mại những lá bùa Phật giáo là một ngành kinh doanh rất lớn. Thật sự, đây không chỉ là việc buôn bán mà là sự biến dạnh những lời dạy của Đức Phật vì những người sở hữu các lá bùa tin rằng bằng việc có nó, mang và lạy trước các tượng Đức Phật, họ sẽ được gia[...]