California: Chùa Quang Minh Việt Nam Trao Tặng 4000 Khẩu Trang Vải Chống Dịch Covid 19

Hàng ngàn những nhân viên y tế và các nhân viên đầu tuyến chống dịch Covid 19 đã nhân được khẩu trang nhờ vào cộng đồng người Á Châu ở miền Trung Florida